Betonnen funderingen

In veel gevallen staan wij aan het begin van een bouwproject. Wij realiseren bijna alle voorkomende fundaties afhankelijk van de aard van het gebouw en de samenstelling van de bodem.

Een fundering i de draagconstructie waarop een gebouw geplaatst wordt. Een goede fundering is heel belangrijk bij ieder bouwproject. De essentiële punten van een fundering zijn draagkracht, draagvlak en de isolatiewaarde.

Enkele voorbeelden van funderingen zijn : poeren fundering, stroken fundering en balken fundering traditioneel bekist of in PS bekist.

En PS bekisting is een geïsoleerde bekisting (EPS) en verhoogt de isolatiewaarden van bijvoorbeeld een woning.

Een strokenfundering is een veel gebruikte methode. Met gewapend beton wordt een brede strook gemaakt voor alle dragende muren van het object. Hoe groter het object hoe breder de strook van de fundering moet zijn. Voor het maken van de fundering word gebruik gemaakt van houten plaatmateriaal.