Zwembaden

Over het algemeen maken wij zwembaden in het werk maar door het gebruik van bekistingsystemen zijn wij heel flexibel en hebben we een korte voorbereidingstijd. De mogelijkheden van zwembaden zijn hierdoor eindeloos.

Zwembaden worden vaak onder het grondwater niveau geplaatst, en moet er aandacht geschonken worden aan de waterdichtheid hiervan. Met name de kimafdichting en de eventuele doorvoeringen. Bij een hoge waterdruk en of waterstand kan het noodzakelijk zijn om voor het vervaardigen ter plaatse van het zwembad een bronbemaling en of tijdelijk damwand systeem toe te passen.

De prijs van een zwembad is sterk afhankelijk van de grootte en de moeilijkheidsgraad. Wij geven daarom per project een passende prijs.