Kelders

De Hilster Betonwerken is vooral gespecialiseerd in het werk storten van kelders. Zo hebben we ook kelders aangebracht onder bestaande woningen. Daardoor zijn we goed bekend met de nauwkeurigheid die het werk in zo’n situatie vraagt.

Meestal worden de kelders onder het grondwater niveau geplaatst, dus dient er aandacht geschonken te worden aan de waterdichtheid hiervan. Met name de kimafdichting en de eventuele doorvoeringen. Bij een hoge waterdruk of waterstand kan het noodzakelijk zijn om voor het vervaardigen ter plaatste van de kelder een bronbemaling en/of tijdelijke damwand systeem toe te passen.

De prijs van een kelder sterk afhankelijk van de grootte en de moeilijkheidsgraad. wij geven daarom per project een passende prijs.