21DHB088 – Boskoop

Bij een boomkwekerij hebben we een laad en loskuil vloer, betonwanden van de laadkuil en vloer vervaardigd.