19DHB116 – Kelder – Pijnacker

T.b.v. een nieuwbouw woonhuis in Pijnacker hebben we een kelder, een fundering van het woonhuis en een combinatie vloer gemaakt. De werkzaamheden zijn nog steeds bezig, daar er nog meer werkzaamheden verricht moeten wordn.