19DHB108 – Put Made

In opdracht van Verkade Beton hebben wij in Made betonwerkzaamheden uitgevoerd.

19DHB108 - Verkade put Made