19DHB033 – Holland Scherming

Voor Timmers Bouw en Ontwikkeling zijn we bezig met de uitbreiding van de bedrijfshal van Holland Scherming te Maasdijk.