17DHB192 – Prins Betonpad – Hazerswoude

In een kas in Hazerswoude hebben we een betonvloer en betonpad uitgezet en gestort.

De Hilster Beton - 17DHB192 - Betonpad Hazerswoude