17DHB171 – Zwarts Vollebregt – Naaldwijk

De werkzaamheden omvatten het uitzetten van grondwerk, kelder en zwembadvloer- en wanden, fundering van het woonhuis en terrasvloer.