14DHB193 – Betonnen druklaag, Vlaardingen

Januari 2015 opgeleverd 1300 m2 betonnen druklaag op een bestaande vloer, monoliet afgewerkt te Vlaardingen.