14DHB088 – Betonnen druklaag te Poeldijk

Opgeleverd Juli 2014, 880 m2 betonnen druklaag, voorzien van staalvezel, dilataties en monoliet afgewerkt te Poeldijk