14DHB079 – Betonpoeren en framewerk t.b.v. Zonnepanelen

Opgeleverd Juli 2014 560 stuks betonpoeren en frame werk t.b.v. zonnepanelen te H-Holland