13DHB038 – Vorstrand en betonvloer te Hoek van Holland

Opgeleverd Juni 2013 van vorstrand en betonvloer, monoliet afgewerkt te Hoek van Holland.