14DHB088 – Betonnen druklaag aanbrengen

Het aanbrengen van 880 m2 betonnen druklaag, voorzien van staalvezel, dilataties en monoliet afgewerkt te Poeldijk